Makedonya'da Şirket Kurmak

Makedonya'da Şirket Kurmak

Makedonya'da Şirket Kurmak

Makedonya'da Şirket Kurmak

Kuzey Makedonya’da şirket faaliyetlerini düzenleyen temel kanun olan Şirketler Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Şirketler Kanunu, şirket türlerini, şirket kurma ve faaliyet koşullarını ve süreçlerini belirler. Yabancı yatırımcılar Makedon vatandaşlarıyla aynı haklara sahiptir. Yabancı yatırımcılar için aleyhte veya lehte ayrıcalıklı bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Şirketler Kanunu, beş tür şirket tanımlamaktadır: Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket ve Hisseli Komandit Şirket.  

2006 yılında tüm şirket kayıtlarını yapmak ve Ticaret Sicilini tutmak üzere Merkezi Kayıt (Central Register) oluşturulmuştur. Merkezi Kayıt, “Tek Durak Hizmet Sistemi” ilkesine göre çalışmakta olup şirket kurulumuna dair tüm işlemler Merkezi Kayıt tarafından yerine getirilmektedir. 2014 yılında getirilen bir düzenleme ile, tüm şirket kurma ve daha sonra şirket bilgilerinde değişiklik başvuruları Merkezi Kayıt idaresi tarafından yetkilendirilmiş mali müşavirler/avukatlar tarafından yürütülmektedir. Şirket kayıt işlemleri ücretsiz olmakla birlikte fiilen bu mali müşavirler kendilerinden en az 3 ay süreyle hizmetleri alınmasına yönelik sözleşmeler imzalatmaktadır. Muhasebe hizmetlerinin bedeli aylık en az 3000 Makedon Denarı (50 Avro) olup şirketin büyüklüğü ve işlem sayısına göre artmaktadır.

Şirket kurma sürecinde ilk olarak alternatif üç şirket unvanı seçilir. Bu unvanlardan Şirketler Sicili’nde daha önce kaydedilmemiş olan biri belirlenip rezerve edilir. İkinci olarak şirket ana sözleşmesi imzalanır. Ana sözleşmede ortaklık yapısı, şirketin yürüteceği faaliyetler ve meslek grubuna ait Nace kodu da belirtilir, şirketin tescilli merkez adresi yazılır, ortakların adresleri ve meslekleri gibi bilgiler, atanan şirket müdürü, şirket sermayesi ve ödeme zamanı (sermaye şirket kuruluşunda ya da kaydolduktan sonra en geç bir yıl içinde ödenebilir) belirtilir. Şirket kurma işlemleri için ortakların yeminli tercümeli pasaport örnekleri gereklidir. Yetkili mali müşavirler/avukatlar bu belgelerle internet üzerinden şirket kurma başvurularını yaparlar.

Merkezi Kayıt, kurulan şirketi Ticaret Siciline kaydeder; şirkete özel bir şirket kimlik numarası verir; Kamu Gelirleri Ofisi’nden şirkete vergi numarası alır; şirketin banka hesabını kayda alır. Kurulan her şirkete ayrıca kamu kurumlarındaki işlerini internet üzerinden yürütmek üzere bir elektronik sertifika verilir.


Makedonya'da şirket kurmak, yabancı yatırımcılar için oldukça basit ve hızlı bir süreçtir. Makedonya, yabancı yatırımcıları teşvik etmek için birçok vergi teşviki sunar ve yatırım yapmak için gerekli prosedürleri basitleştirmiştir.

Makedonya'da şirket kurmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Şirket Türü: İlk olarak, şirketin hangi türde olacağına karar vermeniz gerekiyor. Makedonya'da en yaygın şirket türleri, sınırlı sorumlu şirket (LLC) ve anonim şirkettir (AD).
 2. Şirket İsmi: Şirket ismi seçmeniz gerekiyor. İsim seçerken, daha önce kaydedilmediğinden emin olun ve kaydedilebilir olduğundan emin olmak için bir avukatla çalışın.
 3. Şirket Merkezi: Şirketin merkezinin nerede olacağına karar vermeniz gerekiyor.
 4. Kurucular: Şirketin kurucularının kimler olacağına karar vermeniz gerekiyor.
 5. Kayıt İşlemleri: Makedonya'da şirket kurmak için gerekli olan tüm belgeleri hazırlayın ve kayıt işlemlerini tamamlayın. Bu belgeler arasında, şirket türüne göre değişebilen kuruluş sözleşmesi, işletme izni ve diğer belgeler yer alır.
 6. Vergi Numarası: Şirketinize bir vergi numarası alın. Bu, şirketin yasal olarak faaliyet göstermesi için gereklidir.

Makedonya'da şirket kurma süreci, genellikle birkaç gün veya hafta içinde tamamlanabilir. Ancak, belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması ve tüm gerekli adımların takip edilmesi önemlidir. Bu nedenle, bir avukatla çalışmak, süreci daha da basitleştirebilir ve sorunları önlemek için yardımcı olabilir.

Makedonya'da şirket kurmak için gerekli belgeler şunlardır:

 1. Şirket Kuruluş Sözleşmesi: Şirket türüne göre değişebilen kuruluş sözleşmesi hazırlanması gerekmektedir.
 2. Şirket Ana Sözleşmesi: Anonim şirketlerin kuruluşunda ana sözleşme hazırlanması gerekmektedir.
 3. Şirketin İsmi ve Adresi: Şirketin ismi ve adresi belirtilmelidir.
 4. Şirketin Faaliyet Alanı: Şirketin faaliyet alanı belirtilmelidir.
 5. Kurucuların Kimlik Belgeleri: Şirketin kurucularının kimlik belgelerinin noter onaylı kopyaları gerekmektedir.
 6. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Listesi: Şirketin yönetim kurulu üyelerinin listesi hazırlanmalıdır.
 7. Şirketin Temsilcilerinin Listesi: Şirketin temsilcilerinin listesi hazırlanmalıdır.
 8. İşletme İzni: Şirketin faaliyet göstermesi için gerekli olan işletme izni alınmalıdır.
 9. Şirketin Mali Durumunu Gösteren Belgeler: Şirketin mali durumunu gösteren belgeler hazırlanmalıdır.
 10. Vergi Kimlik Numarası Başvuru Formu: Şirketinize bir vergi numarası almanız gerekmektedir.

Bu belgelerin orijinalleri veya noter onaylı kopyaları, Makedonya Ticaret Sicil Ofisi'ne teslim edilmelidir. Belgelerin doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine yardımcı olabilir. Bir avukatla çalışmak, belgelerin hazırlanmasında size yardımcı olabilir ve süreci daha da basitleştirebilir.


Paylaş: