Makedonya'da Oturum İzni Almak

Makedonya'da Oturum İzni Almak

Makedonya'da Oturum İzni Almak

Kuzey Makedonya’da yabancıların çalışabilmesi için öncelikle çalışma izni ve oturma izni alınması gereklidir. Çalışma ve oturma izni başvurusu, işveren veya vekaleten avukat  tarafından Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Yabancılar Şubesi’ne yapılır. İçişleri Bakanlığı çalışma izni ile ilgili dosyayı Çalışma Ajansı’na gönderir. Çalışma Ajansı çalışma vizesini onayladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’na gönderir. İçişleri Bakanlığı, oturma iznini düzenler. Birinci oturma izni 6 ay süre ile verilir. Süre dolup uzatma başvurusu yapıldığında yeni izin 1 yıl süre için verilir. Oturum onaylandiktan sonra noter onaylı ev kira sözlesmesi yapılmalıdır.

Çalışma ve oturma izni başvurusu için gereken evraklar ;

-Pasaport

-Adli sicil belgesi. Türkiye’den apostilli olmalı ve belgede “adli sicil kaydi ve adli sicil arsiv kaydi yoktur” diye mutlaka yazılı olmalıdır.

-Diploma. Noter onayli olmalıdır.

-Sigortalilik tescil ve hizmet kaydi tespit bilgileri (e-devletten çıktı alınmışsa mutlaka SGK il/ilçe müdürlüğünden imzalı ve mühürlü olması lazım)

-Kuzey Makedonya’da istihdam sözleşmesi

-Açıklama yazısı (Yabancı çalışan istihdamının gerekçesi)

-Sertifikalar (Çalışanın işe alındığı alana özel varsa sertifikaları)

-Tamir/ bakım/ montaj gibi işler için çalışma izni alınmasına gerek yoktur, sadece bildirim yapılması gerekir . Bildirim, Çalışma Ajansı’na yapılır. Bildirim yöntemi kapsamında bir yıl içinde en fazla 60 gün çalisma müsadesi verilir.

 Bildirim ile birlikte sunulması gereken evraklar:

-Gelecek olan çalışanların pasaportları

-Türkiye’deki sigortalı işe giriş bildirgeleri

-İş sözleşmesi - sözleşmenin içeriğinde muhakkak Kuzey Makedonya’da hangi müteahhit / yatırımcıda iş yapılacak ve yapılacak olan işin adresi/yeri (noter tasdikli Makedonca çevirisiyle birlikte)

-Türkiyeden gelecek olan çalışanlarin listesi (muhakkak Kuzey Makedonya’da kalacakları adres yazılmalıdır)

-Günlük iş planı (mesela 30 gün kalacaklarsa o 30 gün içinde ne iş yapacaklarına dair açıklama)Paylaş: