Makedonya'da internet hizmetleri için Vergi Çözümleri

Makedonya'da internet hizmetleri için Vergi Çözümleri

2 Milyon nüfusu olmasına rağmen kurulduğu günden beri yaptığı idari ve siyasi olumlu girişimlerle AB ülkeleri tarafından takdirle karşılanan genç Makedonya Cumhuriyeti’nin Türkiye Ticari Ataşesi Alev Sulejman ülkesindeki ekonomik girişimler ve yabancı yatırımlara tanınan avantajlar hakkında özel açıklamada bulundu.


Alev Sulejman, Makedonya Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde AB mevzuatına uyum çalışmalarını tamamlamaya yakın olduğunu, yatırımlar konusunda taahhüt edilen devlet yardımlarının ve teşvikleri tamamen uygulamakta olduğunu, Yerli ve yabancı şirketlerin Makedonya yasaları önünde eşit olduğunu, yabancıların Makedonya’da %100 yabancı sermayeli şirket kurma hakkına sahip olduğunu, Şirket kurulumunda herhangi bir yerel partner şartı aranmadığını belirterek,“Makedonya’da vergi oranları diğer bölge ve Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında en düşük vergiler uygulamaktadır. Çalışanlar için ödenen tüm sosyal sigorta primi tutarı 2010 yılı sonuna kadar %27 oranında olup, 2011 yılından itibaren bu oran %22,5 olarak uygulanmaktadır. Örneğin 200 avro maaş alan bir çalışan için 45 avroda sosyal sigorta primi ödeniyor.KDV oranı % 18, Gelir vergisi ve Kurumlar vergisi %10, Emlak vergisi %2-5 arasında, Özel tüketim vergisi %5-%62 arasında, Ham madde %15Makina ve teçhizatlarda %5-%20 arasındadır.”

Serbest Bölgeler konusunda sunulan avantajlar ve teşvikler için de bilgi veren Ticari Ateşe Alev Sulejman, “Kurumlar vergisi, Gelir vergisi ve emlak vergisi 10 yıl süreyle %0, KDV, Özel tüketim vergisi, emlak % 0, İşletilmek üzere getirilecek ham madde’de vergi %0. dır. Yatırım için ithal edilecek makine ve teçhizata dair KDV ve gümrük ödenmemektedir, şirketler de bu vergide muaftır. Yapılacak olan yatırım büyüklüğüne göre hükümet 100 bin ila 500 bin avro arasında nakit yardım vermektedir. Yatırım amaçlı devlet tarafından verilen araziler 99 yıla kadar kiralanabilir. Yıllık cuzi bir miktar olarak 0,10 avro/m2 fiyatı uygulanmaktadır. Örnek 25.000 m2 alan için yılda 2.500 kira bedeli ödenmektedir. Serbest bölgede size sunulan arazide inşaat için gerekli tüm alt yapı çalışmaları Telekomünikasyon şebekesi, merkezi ısıtma, aydınlatma, Yangın koruma sistemi-(Havaalanı İtfaiyesi bir kaç dakikalık mesafede), su arıtma tesisleri ve doğalgaz boru hattı devlet tarafından inşaat alanına kadar devlet tarafından ulaştırılmaktadır. Altyapı çalışmaları için şirketlerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Serbest bölgede ki üretim tesislerine alınacak içilerin olası bir eğitim masrafları tamamen devlet tarafından karşılanacaktır.”

Gümrük işlemleri hakkında da bilgi veren Ticari Ataşe, “Serbest ekonomi bölgesi için gerekli hammadeler ve bu bölgede üretilen mallar için green channel uygulaması mevcuttur. Gümrük kapılarında bekleme sözk konusu değildir. Tüm giriş ve çıkışlar Serbest Ekonomi bölgesinde bulunan Gümrük terminalinde yapılmaktadır. Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiç bir izne tabi olmaksızın yurt dışına serbestçe transfer edilebilmektedir. Makedonya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar gereği çifte vergilendirme uygulanmamaktadır. Makedonya’da vergilendirdiğiniz şirket ya da kişi kazancı tekrar Türkiye’de vergilendirilmemektedir.” İşçi ücretleri hakkında bilgi veren Ticari Ateşesi, “Makedonya’da 2009 yılı itibariyle ortalam brüt ücret 488 avro seviyesindedir. Ancak bu rakkam üretim sektöründe çok daha azdır. Kaliteli ucuz işçi bulma imkanı vardır. Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Hükümetin belirleyecek vergi dışı teşviklerden de yararlanabilir. Üretilen mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir. Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Şirketlerin bir günde kurulabilmesi amacıyla one stop shop sistemi uygulanmaktadır. Tüm başvuru ve izinler tek bir yerde yapılmaktadır.” 


Ticari Ataşe Alev Sulejman, Makedonya Cumhuriyeti’nin 2 milyon nüfusuna bakarak yatırımdan kaçmamaları gerektiğini belirterek, “ Avrupa Birliği tarafından takdirle karşılanıyoruz, bizim gibi genç ülkelerin ortasında bulunuyoruz. Sırbistan, Kosava, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, bizi tanımasalar bile ekenomik krizde Yunanistan gibi ülkelere üretilen ürünler en kısa zamanda ulaşır, kullanılır. Bu toplam nüfus 50 milyonu aşar. Türkiye’den çok önemli kuruluşlar yatırımlarını yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi ilk tanıyan ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz her konuda her geçen gün artıyor.” 


Paylaş: